23.11.2016

Система оповіщення населення Одеської області

Інформування та оповіщення у сфері захисту населення і  територій  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є основним принципом та головним невід’ємним елементом усієї системи заходів такого захисту (ст. 8 закону України  від 8 серпня 2000 року «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»).

Система оповіщення області організована згідно з вимогами директиви начальника Центру оповіщення України, Прем’єр – Міністра України Про організацію оповіщення в системі ЦО України,  Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Українивід15.02.1999 року №192, директиви начальника Центру оповіщення Одеської області «Про організацію оповіщення в системі ЦО області» .

    Основними завданнями оповіщення є:

- оповіщення та постійне інформування керівного складу органів виконавчої влади та населення про загрозу або  виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення своєчасного прийому і доведення до підлеглих органів управління та сил ЦО розпоряджень і сигналів про приведення ЦО у відповідні ступені бойової готовності;

- забезпечення безперервного управління підлеглими відділами, службами та силами Центру оповіщення.

Для оповіщення керівного складу органів управління, сил ЦО та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час та постійне інформування про наявну обстановку в області створена централізована система оповіщення ЦО, яка обслуговується підприємствами електрозв'язку і утримується в постійній готовності. Оповіщення організовано згідно з схемою доведення сигналів управління та оповіщення населення, посадових осіб і органів ЦО та НС Одеської області, яка затверджена головою Одеської облдержадміністрації – начальником ЦО області.

       Готовність системи оповіщення до використання за призначенням забезпечується шляхом:

- організацією цілодобового чергування на  пунктах управління начальника Центру оповіщення області;

- підтримання в робочому стані прямих телефонних каналів чергових служб потенційно небезпечних об’єктів , установ, служб з оперативними черговими ПУ та відповідними черговими службами;

- завчасної підготовки персоналу чергових служб до дій у надзвичайних ситуаціях;

- впровадження автоматизованих систем оповіщення з використанням сучасних технологій;

- якісною експлуатацією апаратури і технічних засобів оповіщення та системи зв’язку ЦО.  

Для своєчасного оповіщення посадових осіб Одеської облдержадміністрації, Одеського міськвиконкому,  членів обласної комісії з питань ТЕБ та НС задіяні стійки системи централізованого виклику , які змонтовані на АТС МТЗ філії ВАТ «Укртелеком», та система багатоканального мовного оповіщення по телефонним лініям зв’язку від оперативного чергового міського ПУ НЦО області.

        Для оповіщення населення області задіяні гучномовці, електросирени, включення яких означає сигнал  «Увага всім », а також проводові та ефірне радіомовлення.

В системі внутрішньообласного оповіщення передбачається  включення:

524 - електросирени;

247 - радіотрансляційних вузлів;

275535- абонентських радіоточок;

254 - вуличних гучномовців;

195 - комплектів  СЦВ (всього підключено 4238 абонентів).

Крім того, задіяні:

-канал телебачення №38 Одеської обласної державної телерадіокомпанії;

-канал телевізійної компанії “Нова Одеса”;

-6 радіопередавачів УКХ-ЧМ діапазону Одеського телевізійно -  радіо передавального центру;

-10 радіоретрансляторів ФМ – діапазону Одеської філії ВАТ “Укртелеком” для ефірного мовлення.