03.06.2020

Про забезпечення чергового призову громадян до лав Збройних сил України та інших військових формувань.

677

 

03 червня 2020 року під головуванням першого заступника голови обласної державної адміністрації В’ячеслава ОВЕЧКІНА проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забезпечення чергового призову громадян до лав Збройних сил України та інших військових формувань на території Одеської області.

Відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2020 року №103/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2020 році» та розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.04.2020 № 254/од/А-2020 «Про проведення чергових призовів до Збройних сил України та інших  військових формувань України, громадян України на строкову військову службу у 2020 році та заходи щодо їх забезпечення» в Одеській області розпочато призов громадян України до лав Збройних сил України та інших військових формувань.

З 15.06.2020 заплановані відправлення юнаків призовного віку до лав Збройних сил України та інших військових формувань.

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Національна служба здоров'я України закуповує медичні послуги за відповідними пакетами  у закладах охорони здоров'я  усіх рівнів надання медичної допомоги  і оплачує їх за договором, процедура закупівель медичних послуг передбачає дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги. 

Таким чином, медичні заклади вторинної та третинної ланки з квітня 2020 року  фінансуються відповідно до кількості наданих медичних послуг.

Перший квартал 2020 року було визначено як час на підготовку до впровадження нової моделі фінансування та нових стандартів надання послуг.

Враховуючи наведене та вимоги Національної служби здоров’я України, з метою якісного здійснення медичного огляду допризовників (призовників) на збірних пунктах та своєчасного  виділення лікарів для роботи у складі ВЛК комісія

ВИРІШИЛА:

1. Одеській, Білгород-Дністровській, Балтській, Ізмаїльській, Южненській, Теплодарській та Черноморській міським радам, райдержадміністраціям (крім Подільського району):

1.1. Забезпечити на призовних дільницях міських та районних  територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки проведення  медичного огляду осіб, які підлягають призову, лікарями-спеціалістами, котрі мають підготовку з питань військово-лікарської експертизи,  укомплектувати медичні комісії призовних дільниць середнім медичним персоналом із урахуванням вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

1.2. Забезпечити призовні дільниці необхідним медико-санітарним обладнанням, лікарськими засобами та встановити графік роботи лікарів-спеціалістів лікувальних закладів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають призову.

1.3. З метою визначення обґрунтованості прийнятих рішень щодо громадян, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби комісіями з приписки територіальних центрів  комплектування та соціальної підтримки, організувати перевірку відповідних матеріалів особових справ медичними фахівцями, які залучаються для проведення  медичного огляду призовників на  обласному збірному  пункті. Відрядити  спеціалістів підпорядкованих лікувально-профілактичних закладів до складу медичної комісії обласного збірного пункту (строк роботи з 05 червня по 31 липня 2020 року), враховуючи вимоги Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

1.4. На період проведення призовної кампанії забезпечити виплату заробітної плати членам медичних комісій під час їхньої роботи на дільницях територіальних центрів  комплектування  та соціальної підтримки з урахуванням статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

1.5. На період проведення призовної кампанії надавати медичним комісіям міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки амбулаторні карти (Ф-25/о та 025/1-о).

2. На період проведення призовної кампанії генеральним директорам КНП «Обласна клінічна лікарня» ООР, КНП «Обласний медичний клінічний центр» ООР, КНП «Обласний медичний центр психічного здоров’я» ООР, КНП «Обласна стоматологічна поліклініка» ООР, КНП «Обласна психіатрична лікарня № 3» ООР, КНП «Обласний кардіологічний диспансер» ООР, КНП «Обласний центр соціально-значущих інфекцій» ООР забезпечити виконання заходів щодо медичного огляду призовників на строкову військову службу у 2020 році відповідно до наказу Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 29.04.2020 № 259 з урахуванням  медичної реформи та вимог Національної служби здоров’я України.

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації до 10.06.2020 здійснити розрахунки заробітної плати для лікарів, які будуть задіяні в роботі  військово-лікарської комісії обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з урахуванням вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

4. Департаментам фінансів та охорони здоров’я облдержадміністрації невідкладно передбачити кошти для виплат лікарям, які будуть задіяні в роботі військово-лікарської комісії обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

5. Одеському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки забезпечити виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням чергового призову громадян України на строкову військову службу.