13.08.2018

Військові комісаріати Одеської області готуються до осіннього призову.

Військові комісаріати Одеської області готуються до осіннього призову.

У районних військових комісаріатах області триває підготовка до проведення призову на строкову військову службу в Збройні сили України та Національну гвардію України, який почнеться в жовтні 2018 року.

Проводиться детальний аналіз облікових даних про кількісний та якісний склад призовників, які проживають в кожному районі (місті) в цілому, організовано проведення всебічного та поглибленого вивчення призовників, які підлягають черговому заклику.

До роботи з вивчення особистих якостей призовників, особливостям відбору поповнення для режимних частин, порядку проведення бесід та заповнення листків вивчення залучаються найбільш досвідчені працівники військових комісаріатів, викладачі допризовної підготовки учбових закладів і офіцери запасу.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, що їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, навчального закладу, в якому працює (навчається) призовник.

Організовано звірки з підприємствами, установами, організаціями з метою отримання списків працюючих в них призовників.

Призовників, які рішенням призовних комісій визнані тимчасово непридатними до строкової військової служби строком до 6 місяців, викликають у військові комісаріати і направляють на лікування з визначенням термінів його завершення.

Якщо через свої релігійні переконання призовники не можуть проходити строкову військову службу, їх направляють до відділів з питань альтернативної служби для оформлення заяви на проходження альтернативної (невійськової) служби.

Зазначені підготовчі заходи дозволять отримати повні об'єктивні дані про наявність та стан призовних ресурсів з тим, щоб виключити можливість призову на строкову військову службу осіб, які мають право на відстрочку, непридатних до військової служби за станом здоров'я, а також не допустити напрямки в режимні частини призовників, які не відповідають вимогам служби в цих частинах.

 

481