11.03.2019

Одеський обласний та районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Одеської області готуються до весняного призову 2019 року.

481

 

Одеський обласний та районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Одеської області готуються до весняного призову 2019 року.

У Одеському обласному та районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Одеської області триває підготовка до проведення призову на строкову військову службу в Збройні сили України та Національну гвардію України, який почнеться у квітні 2019 року.

Проводиться детальний аналіз облікових даних про кількісний та якісний склад призовників, які проживають в кожному районі (місті) в цілому, організовано проведення всебічного та поглибленого вивчення призовників, які підлягають черговому заклику.

До роботи з вивчення особистих якостей призовників, особливостям відбору поповнення для режимних частин, порядку проведення бесід та заповнення листків вивчення залучаються найбільш досвідчені працівники військових комісаріатів, викладачі допризовної підготовки учбових закладів і офіцери запасу.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, що їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, навчального закладу, в якому працює (навчається) призовник.

Організовано звірки з підприємствами, установами, організаціями з метою отримання списків працюючих в них призовників.

Призовників, які рішенням призовних комісій визнані тимчасово непридатними до строкової військової служби строком до 6 місяців, викликають у центри комплектування і направляють на лікування з визначенням термінів його завершення.

Якщо через свої релігійні переконання призовники не можуть проходити строкову військову службу, їх направляють до відділів з питань альтернативної служби для оформлення заяви на проходження альтернативної (невійськової) служби.

Зазначені підготовчі заходи дозволять отримати повні об'єктивні дані про наявність та стан призовних ресурсів з тим, щоб виключити можливість призову на строкову військову службу осіб, які мають право на відстрочку, непридатних до військової служби за станом здоров'я, а також не допустити напрямки в режимні частини призовників, які не відповідають вимогам служби в цих частинах.