21.05.2021

Система оповіщення населення Одеської області

Система  оповіщення  населення  Одеської  області

Інформування та оповіщення у сфері захисту населення і територій  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є основним принципом та головним невід’ємним елементом усієї системи заходів такого захисту.

Система оповіщення області організовується на підставі Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» згідно із вказівками керівника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області.

Основними завданнями оповіщення є:

-     оповіщення та постійне інформування керівного складу органів виконавчої влади і населення про загрозу або  виникнення надзвичайних ситуацій;

-     забезпечення своєчасного прийому і доведення до підлеглих органів управління та сил цивільного захисту розпоряджень і сигналів про приведення цивільного захисту у відповідні ступені бойової готовності;

-     забезпечення безперервного управління підлеглими відділами, службами.

Для оповіщення керівного складу органів управління, сил цивільного захисту та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час чи особливий період та постійне інформування про наявну обстановку в області створена територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, яка обслуговується підприємствами електрозв'язку і утримується в постійній готовності. Оповіщення організовано згідно із схемою доведення сигналів управління та оповіщення населення, посадових осіб і органів цивільного захисту Одеської області, яка затверджена головою обласної державної адміністрації – керівником територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області.

Готовність системи оповіщення до використання за призначенням забезпечується шляхом:

-     організації цілодобового чергування на  пунктах управління керівника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області;

-     підтримання в робочому стані прямих телефонних каналів чергових служб потенційно та хімічно-небезпечних об’єктів, установ, служб з оперативними черговими пунктів управління та відповідними черговими службами;

-     завчасної підготовки персоналу чергових служб до дій у надзвичайних ситуаціях;

-     впровадження автоматизованих систем оповіщення з використанням сучасних технологій;

-     якісною експлуатацією апаратури і технічних засобів оповіщення та системи зв’язку цивільного захисту.  

Для своєчасного оповіщення посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задіяні стійки системи централізованого виклику та система багатоканального мовного оповіщення телефонними лініями зв’язку від оперативного чергового міського пункту управління начальника цивільного захисту Одеської області.

Для оповіщення населення області задіяні гучномовці, електросирени, включення яких означає сигнал  «УВАГА  ВСІМ», а також дротове та ефірне радіомовлення.

В системі внутрішньо-обласного оповіщення передбачається включення:

       266 - електросирен;

       156 - вуличних гучномовців;

        73  - комплектів системи циркулярного виклику.

Крім того, задіяні:

       1 канал телебачення «UA:ОДЕСА» Одеської філії Національної суспільної телераділокомпанії «Одеська регіональна дирекція»;

       1 канал телевізійної компанії «МИГ» м. Южне;

       6 радіопередавачів УКХ-ЧМ діапазону цеху УКХР Одеського концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;

       8 радіоретрансляторів ФМ – діапазону цеху УКХР Одеського концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.